MES  |  Consultoria  { Resolució de Conflictes }0
0
00
Presentació

A què ens dediquem

A MES-Consultoria ens dediquem bàsicament a la conflictologia, aquesta ciència transdisciplinària que estudia el fenomen conflictual. L’anàlisi i l’aplicació de les diferents eines que s’utilitzaran per a la gestió i la transformació positives dependrà de cada cas en particular.
La nostra marca és la RESOLUCIÓ, fruit d’un bon diagnòstic i de trobar el professional més eficaç, tenint en compte les diferents alternatives i recursos.

Entorn social

Estem vivint en una societat que canvia molt ràpid. En relativament poc temps, hem passat d’un estil de vida on i havia uns referents d’actuació clars, únics i amb poc marge de maniobra a una permissivitat quasi absoluta.

En l’àmbit laboral tenim un món cada cop més competitiu i tecnificat, on hi ha molta pressió, i sovint, uns horaris que dificulten la conciliació familiar.

Molts nens i nenes, privats del temps, dedicació i paciència dels seus progenitors, perceben un ambient d’inseguretat i desconfiança, compensats amb un consumisme excessiu que no necessiten.

El model parental i social d’abans no s’adapta fàcilment a les noves necessitats, i la manca de recursos i determinades capacitats fan que aparegui la incertesa, les contradiccions, la insatisfacció...i finalment el conflicte.

El conflicte ben gestionat ens dóna l’oportunitat de transformar positivament la situació i millorar la relació, fet que no hauria estat possible sense que s’haguessin produït episodis viscuts de forma negativa.

Sempre que hi hagi el suficient interès, tant laboral, social, com familiar, en preservar la relació, es pot considerar la intervenció d’un conflictòleg, que pugui facilitar la reconducció cap a la gestió positiva del conflicte.www.consultoriaconflictes.es    mespina16810@gmail.com
UA-26522508